Celebrarea Zilei Constituției este un eveniment de profundă valoare simbolică, reprezentând expresia respectului față de Actul normativ suprem și, în considerarea acestor motive, avem un prilej deosebit să subliniem importanța onorării solemne.

          Constituția este mai mult decât sediul invincibil al celor mai importante principii de drept, transcende coordonatele unui izvor de drept, devenind - prin dimensiunea sa morală, filosofică și istorică - spiritul jurisprudenței și ancora democrației în societate, de aceea respectul pentru normele constituționale se înscrie în ordinea firească a existenței statului de drept.

          Împărtășim afirmația că, prin esența sa, Constituția nu reprezintă un privelegiu al statului, dar aparține fiecărui om, fiind pilonul ce susține și reglementează raporturile acestuia cu puterea de stat, astfel încât aplicarea corectă a prevederilor legislative supreme este nucleul activității autorităților publice.

          Consiliul Superior al Procurorilor adresează tuturor felicitări cu prilejul marcării acestui eveniment reprezentativ în istoria Republicii Moldova, care consolidează conștiința civică și constituie reflecția efortului predecesorilor noștri de a consacra vocația dezvoltării statului exclusiv în aria principiilor constituționale.

          Angajamentul ferm de a respecta Constituția, exprimat în acțiunile și conduita noastră, este premisa progresului social și, în acest context, dorim tuturor să se pătrundă de semnificația Legii supreme!

         

Consiliul Superior al Procurorilor