La ședința Consiliului Superior al Procurorilor din 19 februarie 2021 au fost examinate și avizate pozitiv, rapoartele de bilanț a activității desfășurate în anul 2020 de către colegiile specializate, entități care, potrivit Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, au atribuții de gestionare a carierei și eticii procurorilor:

1. Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (CSCP);

2. Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (CEPP);

3. Colegiul de disciplină şi etică (CDE).

     Fiecare dintre rapoartele de activitate a fost prezentat de către președintele colegiului de referință (în cazul CEPP mandatul de președinte este exercitat ad-hoc), care a informat membrii Consiliului Superior al Procurorilor despre datele statistice acumulate și progresele înregistrate, consemnându-se aspectele ce necesită îmbunătățiri pentru asigurarea criteriilor celerității procedurilor de evaluare.

     Sinteza datelor statistice reflectă că, pe parcursul anului 2020, CSCP s-a întrunit în 8 ședințe, la care au fost evaluați 76 de candidați la numire pe post sau la promovare și, respectiv, au fost adoptate 76 de hotărâri în privința acestora (raport de activitate aici).

     Din raportul CEPP rezultă că pentru aceeași perioadă au fost desfășurate 8 ședințe, fiind evaluați, în mod ordinar - 20 și extraordinar - 71 de procurori, adoptându-se 91 de hotărâri privind aprecierea performanțelor acestora, conform criteriilor stabilite de cadrul normativ (raport de activitate aici).

     Conform datelor reflectate în raportul CDE, pe parcursul anului 2020 membrii s-au întrunit în 14 ședințe și a avut în examinare în total 76 de proceduri disciplinare în privința a 50 de procurori cu adoptarea a 43 de hotărâri (raport de activitate aici) .

     La finalul discursurilor prezentate, a urmat runda de dezbateri, în cadrul căreia membrii Consiliului Superior al Procurorilor au adresat întrebări privind funcționarea colegiilor și au exprimat concluzii referitoare la impactul activității acestor entități asupra procesului de autoadministrare a procurorilor.

     Toate rapoartele menționate supra sunt publice și pot fi consultate de toți cei interesați prin accesarea directoriului – Colegii, subdirectoriile – Rapoarte de activitate pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor - www.csp.md.

 

Consiliul Superior al Procurorilor