În contextul multiplelor solicitări parvenite din partea reprezentanților mass-media privind expunerea poziției instituționale aferent examinării sesizării de control a constituționalității unor prevederi din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor aduce următoarele precizări:

Pentru informarea corectă și obiectivă a opiniei publice menționăm că obiect al controlului de constituționalitate în acest caz sunt prevederile din lege privind procedura de selecție și demitere a Procurorului General, instituirea mecanismului de numire  a Procurorului General interimar, precum și modificarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor.

Prin sesizarea de referință, care la moment face obiectul unor intense mediatizări în spațiul public, nu s-a contestat concursul propriu-zis de selectare a candidatului la funcția de Procuror General și nici rezultatele acestuia, fiind invocată neconstituționalitatea unor norme din lege.

Consiliul Superior al Procurorilor a prezentat, la solicitarea Curții Constituționale, un aviz privind situația examinată, în care a fost exprimat punctul de vedere aferent aspectelor juridice enunțate, opinie care, de asemenea, conține o analiză complexă a textelor legale de referință.

Reiterăm, pe această cale, încrederea în verdictul pe care urmează să-l dea instanța de jurisdicție constituțională și, concomitent, evidențiem importanța prezentării în spațiul mediatic a informațiilor complete și veridice societății, cu explicarea aspectelor de drept, pentru a asigura o abordare echitabilă și în cunoștință de cauză a subiectelor de interes public.

 

Consiliul Superior al Procurorilor