La data de 24.07.2020, Consiliul Superior al Procurorilor a analizat raportarea limitelor acțiunii în timp a mandatului curent al   colegiilor din subordine la noile prevederi din Legea nr.3/2016   cu privire la Procuratură și a formulat concluziile, care   vizează aceste aspecte.

 Astfel, potrivit regulii generale, membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de 4 ani, iar prin completările operate conform   Legii  nr.145 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, s-a consemnat expres că ,,membrii   aleși își exercită mandatul până la alegerea noilor membri”.

 Raportat la situația de fapt, reținem că actualele componențe ale colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor   au fost alese în anul 2016 și, respectiv, finalizarea mandatului de 4 ani se circumscrie datei de 01.08.2020, astfel după cum   rezultă din regula generală.

 Cu toate acestea menționăm că instituirea stării de urgență în sănătate publică a generat reguli de specialitate care   restricționează posibilitatea convocării Adunării Generale a Procurorilor și, implicit, a desfășurării exercițiului de vot pentru   alegerea membrilor din colegiile nominalizate.

Pe cale de consecință, din motive obiective, nu este posibilă, la moment, constituirea componențelor noi pentru colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

În aceste condiții, prin efectul art.83 alin.(6) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în redacția completată, se extinde de drept durata mandatului actualelor componențe ale Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiului de disciplină și etică, care își vor exercita atribuțiile până la alegerea noilor membri.

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-67/2020 din 24.07.2020 cu privire la aspectele referitoare la durata mandatului membrilor colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, poate fi consultată aici. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor asigură opinia publică și corpul de procurori că toate procedurile aferente alegerii noilor componențe ale colegiilor vor fi organizate în cel mai scurt timp de la revocarea interdicțiilor ce decurg din instituirea stării de urgență în sănătate publică.

Consiliul Superior al Procurorilor