La 18-19 noiembrie, curent, s-au desfășurat lucrările sesiunii plenare ordinare a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE), dedicată adoptării Opiniei nr.15(2020) privind rolul procurorilor în situații de urgență.          Potrivit scopului propus, acest aviz urmează să stabilească criterii și linii directorii, care să îi ajute pe procurori ca, în contextul îngrijorărilor provocate de pandemia COVID-19, să își exercite activitatea cu cea mai înaltă calitate și eficiență.                                                                                                                                În cadrul ședinței, organizată pe platformă on-line, au fost puse în discuție subiecte de interes deosebit privind necesitatea respectării drepturilor omului și a statului de drept în condițiile situației de urgență.                                     Participanții din panelurile de prezentări au menționat despre practicile parcurse, viziunile ce țin de asigurarea preeminenței dreptului și de așteptările legitime ale cetățenilor privind securitatea în materia respectării drepturilor fundamentale.                                                                                                                     Concomitent, la această ședință a fost ales în calitate de Președinte al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni domnul Antonio Vercher Noguera, Procuror-șef al Procuraturii pentru mediu și amenajarea teritoriului din or.Madrid, care anterior a deținut calitatea de vice-președinte al acestui mecanism european.                                                                                                                                                                                                          A fost meritoriu că în discursul său, domnul A. Noguera a apreciat dialogul profesional cu Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova și a remarcat eforturile depuse la nivel național pentru consolidarea independenței și imparțialității procurorilor. Pe această dimensiune menționam că, recent, Consiliul Superior al Procurorilor a avut întrevederi cu reprezentanți ai mecanismelor europene pe subiecte ce țin de activitatea profesională (detalii puteți vedea aici.                                                                     De asemenea, la ședință, au fost aleși membrii grupului de lucru pentru anul 2021, iar Republica Moldova, reprezentată de doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, a obținut calitatea de membru-supleant, fiind nominalizată pentru prima dată într-un asemenea exercițiu de selecție.                                                                                                               Potrivit regulilor de activitate, grupul de lucru se întrunește, de regulă, de două ori pe an și elaborează rapoarte privind subiectele profesionale puse în discuție.                                                                                                                                                                        După definitivarea și publicarea Opiniei nr.15(2020) a CCPE, Consiliul Superior al Procurorilor va informa despre constatările reflectate și va asigura traducerea acesteia.                                                                                                                                                                  Reiterăm că CCPE este un mecanism european specializat pe lângă Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, creat pentru a asigura implementarea  Recomandării Rec (2000)19 privind rolul procuraturii în sistemul de justiție penală și pentru a emite avize referitoare la activitatea procuraturii.                                                                                                                                                                             Pe baza solicitării adresate de Consiliul Superior al Procurorilor, la data de 20 februarie 2020, CCPE a emis o Opinie privind independența procurorilor în contextul modificărilor legislative în ceea ce privește serviciul de urmărire penală, care poate fi consultată aici.                                                                                                                                                                                                                     Consiliul Superior al Procurorilor reafirmă angajamentul său de a promova cele mai înalte standarde și de a disemina cele mai bune practici internaționale dezvoltate în vederea garantării independenței și imparțialității procurorilor.

 

 

Consiliul Superior al Procurorilor