Consiliul Superior al Procurorilor, la data de 13 februarie 2020, a avut o întrevedere cu domnul Eric Minnegheer, expert judiciar/lider de echipă  și  Katya Dormisheva, expert în formare judiciară, pentru definitivarea reperelor aferente activităților ce vizează consolidarea procedurilor de evaluare a procurorilor, care urmează a fi implementate în contextul colaborării interinstituționale.

Evaluarea procurorilor reprezintă o componentă importantă a independenței funcționale și, pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor analizează cu atenție sporită acest domeniu de competență, manifestând susținere pentru inițiativele de consolidare a procedurilor de referință.

Agenda discuțiilor a cuprins organizarea, pe parcursul anului 2020, a atelierelor de lucru și meselor rotunde cu implicarea tuturor părților interesate, pentru discuții privind îmbunătățirea proceselor de selecție, evaluare și promovare a procurorilor.

Concomitent, pe parcursul dialogului au fost apreciate posibilitățile conjugării eforturilor în vederea asigurării calității practice înalte a seminarelor pentru procurori, privind etica profesională și procedurile disciplinare, instruiri care dau conținut culturii instituționale.

Activitățile discutate se circumscriu planului de acțiuni ce vizează Proiectul ,,Sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul căruia Consiliul Superior al Procurorilor are calitate de beneficiar.

Consiliul Superior al Procurorilor