Ziua profesională a Juristului este, prin valoarea sa, un omagiu pentru toți cei, care prin activitatea zilnică, asigură înfăptuirea   actului de Justiție și punerea în aplicare a idealurilor de dreptate, fiind astfel, un prilej special de consemnare a importanței   acestor contribuții meritorii.

 Având un deosebit respect pentru vocația profesională, tăria și aspirația spre valorificarea normelor Legii, pe care le trăiesc   juriștii prin fiecare acțiune, decizie sau pledoarie, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază perseverența și abnegația   manifestate pentru a asigura promovarea în țara noastră a valorilor statului de drept.

 Este esențial să conștientizăm că pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului judiciar, care să se raporteze corect la   drepturile fiecărei persoane și să se alinieze celor mai înalte standarde democratice, toți cei ce poartă titulatura generică de   juriști, indiferent de rolul procesual asumat conform funcției, trebuie să-și unească eforturile, să acționeze onest, cu bun-simț   și cu multă dăruire, să respecte adevărul și dreptatea, pentru că doar astfel putem asigura eficiența și înalta calitate a actului   de justiție în interesul cetățenilor, încrederea cărora trebuie să ne ghideze în tot ceea ce facem!

În considerarea acestui moment de referință, le dorim tuturor profesioniștilor din domeniul dreptului să aibă bucuria împlinirilor și a succeselor profesionale, să-și continue munca cu multă putere, cu spirit autentic, ancorat de virtute și probitate morală, exprimând încrederea sinceră că prin responsabilitate, empatie, fidelitate față de lege, imparțialitate și echidistanță, putem oferi substanță valorilor Justiției.

                                                                                                                                                                   Consiliul Superior al Procurorilor