La data de 20.01.2020, Consiliul Superior al Procurorilor au avut o întrevedere cu experții Grupului ad-hoc al Consiliului Europei privind reforma justiției, condus de către Christos Giakoumopoulos, Directorul General al Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept.

În debutul intervenției sale, șeful delegației Consiliului Europei a evidențiat importanța însușirii de către autoritățile naționale a valențelor reformei în sectorul justiției, stabilirii corecte a priorităților și monitorizării atente a diligenței tuturor procedurilor. Totodată, a fost accentuată disponibilitatea membrilor grupului de a acorda sprijinul relevant pentru identificarea celor mai bune soluții în realizarea obiectivelor de reformare, asumate de autoritățile naționale.

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, doamna Angela Motuzoc, a salutat inițiativa grupului de lucru de a avea întrevederi cu reprezentanții corpurilor profesionale vizate de procesul de reformă și a confirmat deschiderea instituției pentru cooperare și dialog constructiv în vederea consolidării garanțiilor pentru o bună justiție în interesul societății.

Potrivit poziției instituționale, elementele-cheie care necesită a fi supuse dezbaterilor publice și analizelor din perspectiva standardelor de specialitate se referă la criteriile de evaluare a procurorilor, garanțiile de independență ale mandatului membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, revizuirea rolului și locului Inspecției Procurorilor, aspecte care urmează să fie incluse în activitățile prevăzute pe agenda reformei vizate.

Părțile au convenit asupra continuării dialogului inter-instituțional în vederea asigurării eficienței reformei în Justiție, ajustării acțiunilor preconizate la recomandările forurilor europene de specialitate și implementării măsurilor de înaltă calitate, care să răspundă cel mai bine așteptărilor societății de a beneficia de aplicarea valorilor statului de drept.

 

Consiliul Superior al Procurorilor