Lilia MĂRGINEANU
Membru numit din rândul societății civile doctor în drept,conferențiar universitar, ULIM
Ion GUCEAC
Membru numit din rândul societății civile doctor habilitat în drept, academician