Agenda proiectelor de asistență externă în funcționarea Consiliului Superior al Procurorilor

    Dialogul cu partenerii de dezvoltare este, pentru Consiliul Superior al Procurorilor, o componentă valoroasă, ce asigură consolidarea capacităților instituționale, contribuie la implementarea eficientă a obiectivelor de activitate și oferă expertiza necesară în vederea identificării celor mai bune soluții de promovare a standardelor de independență a procurorilor.

    Anul 2020 marchează 10 ani de activitate a  Consiliului Superior al Procurorilor, iar progresele înregistrate în această perioadă au fost determinate inclusiv prin experiența interacțiunilor profesionale din cadrul proiectelor de asistență derulate, în care instituția a fost vizată în calitate de beneficiar.

    Subliniem rolul esențial și impactul acțiunilor desfășurate, care au oferit platforma necesară de asimilare cu diligență adecvată a practicilor internaționale și a experiențelor altor state, astfel încât să fie asigurate, în termeni prompți, rezultate de sporire a calității procedurilor referitoare la gestionarea carierei procurorilor.

    Restricțiile sanitare și măsurile de limitare a interacțiunilor directe, generate de pandemia COVID-19, au condiționat în anul curent unele întreruperi și/sau amânări obiective ale activităților preconizate, însă nu au stopat dezvoltarea colaborărilor.

    Astfel, fiind conjugate eforturile, modul de comunicare a fost resetat  prin organizarea evenimentelor în anul 2020 preponderent în regim on-line, ceea ce a permis să nu fie blocată continuitatea proiectelor.

    La acest moment sunt în derulare mai multe programe cu asistență externă, descrise în infograficul prezentat infra, în care Consiliul Superior al Procurorilor are calitatea de beneficiar, toate având rolul asigurării priorităților strategice instituționale, menite să contribuie la sporirea calității actului de justiție.

infografic

    Consiliul Superior al Procurorilor exprimă deschidere pentru dialogul cu toți partenerii instituționali, axat pe obiectivele de promovare a valorilor statului de drept și aliniat dezideratului de a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea să beneficieze de un act al justiției eficient, bazat pe responsabilitate și independență.

 

Consiliul Superior al Procurorilor