Adițional informațiilor prezentate în cadrul Adunării Generale a Procurorilor din 28.02.2020, Consiliul Superior al Procurorilor comunică despre finalizarea procedurilor de traducere a Avizului Biroului Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, Nr.CCPE-BU(2020)2 din 20.02.2020.

        Notăm că acest Aviz  a fost formulat referitor la independența procurorilor în contextul modificărilor legislative din septembrie 2019, privind sistemul Procuraturii.

        Astfel, se notifică toți cei interesați că versiunea oficială, în limba engleză, a documentului de referință poate fi consultată pe următorul link:      https://rm.coe.int/09000016809c9386

        Totodată, Consiliul Superiror al Procurorilor a asigurat traducerea Avizului nominalizat, care poate fi găsită pe pagina electronică a instituției www.csp.md, directoriul Prezentare Generală, subdirectoriul Cadrul Normativ, link: http://csp.md/sites/default/files/inline-files/CCPE%20Bureau%27s%20Opinion%20%281%29%20eng-rom.pdf

 

Consiliul Superior al Procurorilor