În zilele de marți, 27 octombrie și miercuri, 28 octombrie curent, reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor au participat la două web-ateliere de lucru referitoare la oportunitățile de consolidare a dialogului cu instituțiile europene specializate pe dimensiunile asigurării preeminenței dreptului și activității organelor procuraturii.

    Astfel, pe parcursul întrevederilor au avut loc discuții cu domnul Grigory Dikov – reprezentant al Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) și cu domnul Antonio Vercher Noguera, vice-președinte al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, care au prezentat aspecte relevante aferente competențelor mecanismelor vizate la examinarea adresărilor din partea autorităților naționale.

    Experții au împărtășit din experiența lor pe domeniul activității organismelor pe care le reprezintă, au accentuat valoarea înaltă a documentelor consultative elaborate și au încurajat inițiativele de solicitare   a  ședințelor comune, în format lucrativ, pentru schimbul de opinii privind subiectele circumscrise   evoluției principiilor juridice.

    Din perspectiva poziției instituționale, doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, a exprimat apreciere Consiliului Europei pentru posibilitatea realizării acestor ateliere și a subliniat importanța evenimentelor desfășurate, reiterând interesul profesional pentru recomandările formulate de Comisia de la Veneția și de Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, în considerarea cărora organul de autoadministrare al procurorilor reușește progrese calitative în activitate.

   bAmbele acțiuni s-au desfășurat în regim on-line, iar sesiunile de discuții au avut caracter interactiv, s-au axat pe implicare proactivă din partea tuturor participanților.

    Activitățile vizate au fost organizate cu suportul Consiliului Europei în cadrul programului ,,Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova’’, obiectivul căruia este asigurarea unui sistem de justiție penală eficient în Republica Moldova, în conformitate cu standardele europene în domeniul drepturilor omului.

Consiliul Superior al Procurorilor