În contextul interesului public sporit, generat de adoptarea la 03.07.2020 a hotărârii de aplicare a sancțiunii disciplinare de eliberare din funcție a unui procuror, Consiliul Superior al Procurorilor consideră necesar să facă unele precizări pentru asigurarea justei informări a societății.

Având în vedere condițiile stabilite de actele normative, examinarea procedurii disciplinare în cauză s-a desfășurat în ședință închisă, pentru a nu afecta atât regimul informațiilor cu acces limitat, cât și clauza de confidențialitate a urmăririi penale.

Notăm că unele încălcări ce fac obiectul procedurii disciplinare țin de procese penale aflate în derulare, fiind interzis prin lege ca la această etapă circumstanțele în speță să fie făcute publice.

Respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor nu poate să se detașeze de aceste principii și urmează să asigure ordinea stabilită pentru situațiile când cazurile sunt examinate în ședință închisă.

Pe cale de consecință, nu este posibilă publicarea integrală a hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor în situațiile când au fost adoptate în ședință închisă, dat fiind faptul că sunt susceptibile căilor de atac și până la epuizarea acestora, nu au caracter definitiv.

Referințele făcute în spațiul public pe acest subiect inoculează ideea că sancționarea cu eliberare din funcția de procuror ar putea avea tangență cu gestionarea unor dosare de rezonanță socială sporită, însă promovarea acestei percepții nu are susținere factologică.

Consiliul Superior al Procurorilor menționează că Legea cu privire la Procuratură stabilește criterii clare și precise în baza cărora se desfășoară procedurile disciplinare în privința procurorilor și aplicarea sancțiunilor disciplinare se aliniază exclusiv normelor legale de referință.

Apreciem înalt mediatizarea activității Consiliului Superior al Procurorilor și respectăm valoarea interesului public pentru hotărârile adoptate, iar în considerarea fermă a necesității informării corecte a societății, îndemnăm ca datele ce sunt oferite cetățenilor să nu sugereze conexiuni aparente, dar să se întemeieze pe concluzii verificate conform procedurilor prescrise de lege.

Totodată, reiterăm că în temeiul rolului său constituțional de garant al independenței și imparțialității procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor, are obligația de a veghea asupra echilibrului adecvat între informația de interes public și garanțiile statutului profesional, pentru a nu altera principiile de activitate a procurorilor.

Consiliul Superior al Procurorilor, asigură opinia publică de întreaga sa deschidere pentru garantarea principiului transparenței în activitate, reflectată constant pe pagina web oficială – www.csp.md.

Consiliul Superior al Procurorilor