Reflecția aniversării a 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova

la Consiliul Europei în evoluția instituțională a CSP

Consiliul Superior al Procurorilor este onorat să își exprime atașamentul față de celebrarea a 25 de ani de la acordarea Republicii Moldova a statutului de membru al Consiliului Europei, care este un reper semnificativ pentru consolidarea dezvoltării țării noastre în spiritul valorilor democratice.

Pentru Republica Moldova și pentru cetățenii ei, contribuția Consiliului Europei este de o importanță specială, ce a determinat progrese considerabile, schimbări de viziune și, cel mai important, a consolidat angajamentul de respectare a drepturilor fundamentale ale omului, care au dobândit mai multă substanță și durabilitate.

În acest context festiv, mesajul Consiliului Superior al Procurorilor se fundamentează pe înaltă apreciere față de Consiliul Europei și în mod special față de reprezentanța din Republica Moldova, pentru susținerea deschisă, dialogul constructiv și seriozitatea abordărilor la fiecare acțiune pusă în aplicare în vederea realizării obiectivelor fixate, circumscrise interesului cetățenilor, care rămâne o prioritate incontestabilă în activitățile noastre comune.

Pe palierul național al instituțiilor publice, Consiliul Superior al Procurorilor are o experiență relativ scurtă de activitate, însă putem spune că au fost înregistrate rezultate substanțiale atât din perspectivă legislativă, cât și sub aspect de practici consistente, acestea fiind posibile, într-o măsură definitorie, grație suportului acordat instituției de Consiliul Europei.

Astfel, în cadrul proiectelor lansate și promovate prin contribuția Consiliului Europei au fost aduse îmbunătățiri semnificative cadrului normativ, au fost desfășurate multiple sesiuni de instruire pentru procurori, făcându-se o miză puternică pe creșterea gradului de responsabilizare și demnitate profesională a procurorilor, au fost realizate măsuri spre sensibilizarea procurorilor față de garanțiile principiului de independență în activitate și sporirea conștientizării rolului lor în societate.

Toate aceste progrese sunt elemente-cheie în dezvoltarea capacităților funcționale ale Consiliului Superior al Procurorilor, care a înregistrat indicatori vizibili în promovarea principiilor autoadministrării procurorilor, a devenit o entitate publică distinctă, iar, mai nou, tot grație suportului Consiliului Europei, și-a asigurat identitatea instituțională prin elaborarea paginii web oficiale, ce aduce plus-valoare efortului de garantare a principiului transparenței.

Am avut întotdeauna sprijinul unei echipe profesionale, care a analizat cu multă atenție necesitățile instituționale, a avut o abordare pro-activă, implicându-se deschis și consecvent în realizarea acțiunilor agreate, având mereu în vizor dezideratul respectării necondiționate a valorilor statului de drept.

Exprimăm convingerea că activitățile noastre comune vor derula pe aceeași traiectorie ascendentă, pentru a asigura cetățeanului încrederea că respectarea legilor este un angajament ferm pentru prosperitatea țării, iar siguranța și securitatea oamenilor sunt prioritare în agenda publică.

Consiliul Superior al Procurorilor reiterează angajamentul său de a continua eforturile comune cu misiunea Consiliului Europei din Republica Moldova în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate și pentru reușita acestora transmitem – Mult succes!

Consiliul Superior al Procurorilor