Consiliul Superior al Procurorilor a realizat un videografic despre misiunea și atribuțiile instituționale, adaptate în termeni generali, care să ajute la înțelegerea mai ușoară a profilului de activitate și la diseminarea informațiilor despre competențele acestei autorități publice.

Pentru a facilita vizibilitatea instituției, materialul video, cu o durată de doar două minute, prezintă publicului larg informațiile prevăzute de lege despre rolul Consiliului Superior al Procurorilor și modalitățile puse la dispoziție tuturor persoanelor de a adresa sesizări privind subiectele ce țin de procesul de autoadministrare a procurorilor.

Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externă este o prioritate pentru Consiliul Superior al Procurorilor, de aceea prin acest videografic instituția și-a propus să distribuie într-o manieră non-juridică date privind activitatea sa, explicând în câțiva pași componența și atribuțiile sale în sistemul  de justiție din Republica Moldova.

Realizarea videograficului este rezultatul parteneriatului cu programul Consiliului Europei ,,Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova’’, finanțat de Guvernul Norvegiei, în cadrul căruia Consiliul Superior al Procurorilor beneficiază de suport valoros pentru dezvoltarea capacităților instituționale.

Pentru toți cei interesați videograficul poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor (www.csp.md), dar și pe cea a Consiliului Europei (www.coe.int/ro/web/chisinau).

Consiliul Superior al Procurorilor se aliniază dezideratului că protecția eficientă a drepturilor omului și consolidarea educației juridice a societății sunt elemente-cheie pentru promovarea valorilor statului de drept și asigurarea unui serviciu public de înaltă calitate fiecărui cetățean.srtj

Consiliul Superior al Procurorilor