În perioada 11-16 februarie 2021, pentru toate subdiviziunile structurale ale Procuraturii a fost asigurată repartizarea publicației cu titlul ,,Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni al Consiliului Europei: Concept, Funcționare și Responsabilități”, referitoare la avizele despre activitatea procurorilor, adoptate la nivel european.

           Elaborarea acestui ghid s-a realizat la inițiativa Consiliului Superior al Procurorilor în contextul necesității diseminării extinse a informațiilor privind activitatea și recomandările acestui for specializat, formulate pe domeniul standardelor de independență și responsabilitate a procurorilor.

          Acest exercițiu reprezintă o continuitate a atelierelor de lucru desfășurate pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor pe parcursul lunii octombrie 2020 cu participarea reprezentanților CCPE și ai Comisiei de la Veneția, în contextul asistenței oferite de către partenerii de dezvoltare în scopul consolidării capacităților instituționale ale organelor de autoadministrare din sistemul Procuraturii (detalii puteți vedea aici).

         Ghidul de referință, redactat de către domnul Antonio Vercher Noguera, președinte al CCPE, conține informații compilate despre modul de funcționare a acestui organism european, precum și sinteza celor mai reprezentative recomandări emise pe parcursul anilor 2008-2020, privind aspectele fundamentale ce vizează statutul și rolul procurorilor în societate.

        Promovarea celor mai înalte standarde referitoare la procurori este o prioritate în activitatea Consiliului Superior al Procurorilor, bazată pe efortul de sporire a încrederii publice că procurorii își exercită atribuțiile de serviciu în spiritul legii, respectând rolul de a contribui la apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale societății.

       Această publicație a fost editată cu suportul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău în cadrul Programului ,,Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului” și este un instrument relevant, în special pentru formarea profesională a procurorilor, consultanților procurorilor, studenților de la facultatea de drept, audienților Institutului Național al Justiției, fiind util și tuturor celor interesați de reglementările europene, care vizează misiunea procurorilor în asigurarea valorilor statului de drept (varianta electronică poate fi vizualizată aici).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Consiliul Superior al Procurorilor