Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor

Conform art. 88 din Legea Nr. 3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor are următoarea competență:

  •  stabilește programul de evaluare a activității procurorilor; 
  •  examinează dosarele procurorilor supuși evaluării, actele prezentate de către aceștia și actele referitoare la aceștia; 
  •  organizează și desfășoară interviuri cu procurorii supuși evaluării; 
  •  adoptă hotărîri cu privire la procurorii supuși evaluării. 

Colegiul de disciplină și etică

Conform art. 89 din Legea Nr. 3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de disciplină și etică are următoarea competență:

  •  examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
  •  adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare în  cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor.