Conform art. 89 din Legea Nr. 3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de disciplină și etică are următoarea competență:

  •  examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
  •  adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare în  cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor.