Conform art. 87 din Legea Nr. 3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor are următoarea competență:

  • examinează dosarele candidaților la funcția de procuror, actele prezentate de către candidați și cele referitoare la candidați; 
  • examinează dosarele și actele prezentate de procurorii care solicită transferul sau promovarea într-o funcție superioară; 
  • organizează și desfășoară interviuri cu participanții la concurs; 
  • oferă punctaj participanților la concurs; 
  • adoptă hotărîri motivate cu privire la rezultatele concursului;
  • are alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor.
  • Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor examinează, în termen de cel mult 3 luni, materialele prezentate de secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor