Alexandru MARIȚ
Conferenţiar universitar în cadrul ASEM, Facultatea "Economie Generală și Drept" Departamentul Drept
Aurel BURLACU
Membru, sef - adjunct interimar al Procuraturii municipiului Chișinău