Alexandru MARIȚ
Conferenţiar universitar în cadrul ASEM, Facultatea "Economie Generală și Drept" Departamentul Drept