Data Agenda ordinea de zi soluționată/proces verbal
Urmează să fie plăsată
Urmează să fie plăsată