XX

Conform Articolului 125din Constituția Republicii Moldova

Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității procurorilor, este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte importantă.

Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsurilor disciplinare faţă de procurori.

Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin lege.