La data de 04.08.2023 în ședința Consiliului Superior al Procurorilor au fost respinse cererile procurorilor Cristina Gladcov, Vitalie Codreanu și Anatolie Gîrbu, care au solicitat revocarea/amânarea Adunării Generale a procurorilor stabilită pentru data de 23.08.2023.
     Am anunțat formularea opiniei separate în considerarea faptului că aplicarea legii trebuie să se facă corect și echitabil, cu respectarea celor mai înalte standarde pe care le impune rolul constituțional atribuit Consiliului Superior al Procurorilor de a fi garant al independenței și imparțialității procurorilor.
     Procedurile premergătoare Adunării Generale a procurorilor trebuie să respecte strict condițiile impuse de lege, având în vedere că acest for urmează să aleagă membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), iar corectitudinea deplină a alegerilor este filonul central ce va susține legalitatea și legitimitatea viitoarei componențe a organului de autoadministrare.
Interesul legitim superior rezidă în asigurarea alegerilor libere și corecte și anume acest obiectiv ne-a determinat spre formularea opiniei separate.
     Vom menționa că legalitatea deciziilor Curții Supreme de Justiție (CSJ) din 01.08.2023 nu poate fi pusă în discuție (deși au existat intense dezbateri în spațiul public), or anume așa acționează principiile statului de drept, coroborate cu valorile democrației, iar conduita instituțională a autorităților publice trebuie să demonstreze aliniere la litera și spiritul acestora.
     În acest sens, invocăm un raționament fundamental, adoptat în aceste hotărâri ale CSJ potrivit căruia ,,excludereadreptului procurorului de a fi candidat la funcția de membru al CSP antrenează după sine nu doar o ingerință, dar o anulare improprie a dreptului de a fi ales în această funcție. Astfel de soluție nu poate fi acceptată într-un stat de drept, ea fiind incompatibilă cu demnitatea omului și cea de procuror”, în raport cu care CSP era obligat să ia atitudine și să acționeze în vederea asigurării aplicării acestuia în practică.
     Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor nu reglementează modul de acțiune pentru situațiile deduse examinării (soluția pentru cazurile când CSJ anulează hotărârea Comisiei prevetting, iar Adunarea Generală încă nu s-a desfășurat), dar principiile generale stabilesc că din tăcerea legii nu pot fi deduse reguli, mai ales reguli care sunt defavorabile persoanei.
     Nu am susținut hotărârea majorității din CSP considerând că cererile procurorilor vizați urmau a fi admise, pentru a le oferi real și efectiv garanția valorificării dreptului lor de a fi ales și a dreptului corpului profesional de a alege.
     Vom expune detaliat toate argumentele de care ne-am condus, cu explicațiile de rigoare, pentru a oferi tuturor persoanelor interesate, dar și corpului de procurori, posibilitatea analizei complexe a situației și echității hotărârii adoptate.


Membrii-procurori Consiliului Superior al Procurorilor, procurori detașați:


Inga FURTUNĂ           
Angela MOTUZOC 
Eduard VARZAR