În zilele de 26-27 aprilie 2023, reprezentanți ai CSP (membri-procurori și funcționari din cadrul Aparatului), împreună cu procurori din Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție au participat la activitățile desfășurate în contextul celei de-a V-a runde oficiale de monitorizare, efectuate potrivit obiectivelor ,,Planului de acțiuni anticorupție de la Istanbul”1
     Acest mecanism este un program subregional de evaluare inter pares al Rețelei anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), la care Republica Moldova s-a alăturat în anul 20202
     Anterior, în perioada ianuarie – februarie 2023, pentru formularea poziției pe domeniile de competență, autoritățile naționale vizate (inclusiv CSP) au completat un chestionar cu rubrici specifice, în care au oferit informații despre indicatori de performanță și au comunicat referitor la progresele sau îngrijorările instituționale, precum și au participat la ședințe ale grupurilor de lucru tematice.
     Astfel, la lucrările curente, bazându-se pe analiza cadrului legislativ și pe informațiile completate conform chestionarului, în cadrul întrevederilor experții au formulat întrebări și au fost interesați de aspecte concrete privind aplicarea în practică a garanțiilor de independență a procurorilor, a criteriilor de promovare, a procedurilor de numire și demitere a Procurorului General, a condițiilor de selectare a Procurorului General interimar, precum și de respectarea standardelor referitoare la motivarea hotărârilor disciplinare și de asigurare a transparenței concursurilor derulate de Consiliul Superior al Procurorilor.
     Monitorizarea efectuată de către experți în cadrul acestui program de evaluare este un proces complex, se efectuează periodic și include analize pe mai multe domenii de performanță: „Politici anticorupție”, „Conflictul de interese și declararea veniturilor”, „Protecția avertizorilor de integritate”, „Integritatea în afaceri”, „Integritatea achizițiilor publice”, „Independența sistemului judecătoresc”, „Independența Procuraturii”, „Autorități specializate în combaterea corupției” și „Aplicarea măsurilor de combatere a corupției”.
     După încheierea rundelor de discuții și analiză a informațiilor prezentate, evaluatorii vor elabora un raport în care va fi reflectată situația privind domeniile de referință din Republica Moldova și vor formula concluzii de specialitate. Toate rapoartele de evaluare sunt discutate  și se aprobă la sesiunile plenare ale Rețelei ACN/OECD, fiind ulterior publicate pe site-ul oficial al acestui forum regional3

 

Consiliul Superior al Procurorilor 

https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbul-action-plan.htm

https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/corruption/acn/anti-corruption-reforms-in-moldova.htm

https://www.oecd.org/corruption/acn/IAP-Manual-Monitoring-Experts-EN.pdf  pag.6