La data de 15 august 2023 Comisia de organizare a alegerilor a adresat Consiliului Superior al Procurorilor un demers privind identificarea unui alt spațiu pentru desfășurarea Adunării Generale a Procurorilor, anunțată pentru data de 23 august 2023. 
    Exercițiul de referință a fost dictat de următoarele inconveniențe identificate:
      -     insuficiența spațiului în Sala de ședințe (etajul 3) din sediul Procuraturii Generale pentru organizarea Adunării Generale a Procurorilor și găzduirea tuturor participanților la eveniment;
      -    insuficiența locurilor de parcare a automobilelor.  
    Urmare a procesării ofertelor și costurilor aferente, Consiliul Superior al Procurorilor a decis contractarea serviciilor de locațiune cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din mun. Chișinău, str. Ghioceilor nr. 1, Pavilionul nr.2, care are capacitatea de până la 800 de  locuri.
 
     Astfel, Adunarea Generală a Procurorilor va începe la ora 10:00, în Pavilionul nr. 2 al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” (mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1), cu înregistrarea participanților în intervalul de timp 08:00 - 09:50.

    Înregistrarea procurorilor se va efectua în conformitate cu funcțiile de bază deținute, la prezentarea legitimației de serviciu sau a buletinului de identitate, conform tabelului de repartizare pe sectoarele de votare, potrivit anexei.
 
    Conducătorii subdiviziunilor Procuraturii Generale, ai procuraturilor specializate și teritoriale vor aduce la cunoștința procurorilor subalterni conținutul noutăților de referință.

 

COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR