La data de 23 august curent a fost desfășurată Adunarea Generală a Procurorilor.
     Cu titlu comunicativ, reamintim că la acest for reprezentativ s-au înregistrat 467 de procurori din toate subdiviziunile Procuraturii, din cei 591 aflați în exercițiul funcției. 
     Prin urmare, de către doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, ședința Adunării Generale a Procurorilor a fost declarată deliberativă1.
     În debutul ședinței au intervenit cu alocuțiuni Procurorul General interimar, Ion Munteanu și Ministra Justiției, doamna Veronica Mihailov-Moraru.
     Conform Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor, prin votul majorității simple a fost ales prin hotărâre Președintele și secretarul ședinței.
     În continuare, cu votul majorității procurorilor prezenți (398) a fost votată Ordinea de zi, cu modificările ce au survenit, după cum urmează:
-    Audierea raportului de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor.
-    Examinarea cererilor procurorilor V. Codreanu, C. Gladcov și A. Gîrbu.
-    Alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a contestațiilor.
-    Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Consiliul Superior al Procurorilor. 
     Ținând cont de intervențiile, prin discursuri, ale procurorilor Cristina Gladcov, Vitalie Codreanu și Anatolie Gîrbu, s-a decis amânarea Adunării Generale a Procurorilor în partea ce ține de alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Consiliul Superior al Procurorilor.
     Următoarea Adunare Generală a Procurorilor urmează a fi convocată în condițiile legii. 
 

N.B: actele adoptate în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, din data de 23.08.2023, pot fi consultate accesând pagina web oficială a CSP (www.csp.md), directoriul Adunarea Generală a Procurorilor.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor


 1Art.66 alin.(7) teza I - Adunarea Generală a Procurorilor este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a procurorilor în exercițiu.