Recent, doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, a participat la evenimentul de lansare a Proiectului “Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova”, precum și la prima ședință a Comitetului Director.

     În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului, iar desfășurarea acestuia a avut ca scop facilitarea dialogului pe marginea aspectelor importante ce țin de reformele în sectorul justiției. 

     Consiliul Superior al Procurorilor este beneficiar al proiectului și activitățile ce urmează a fi desfășurate se aliniază domeniilor de competență instituțională, în special referitoare la procedurile de evaluare și promovare a procurorilor, precum și la îmbunătățirea cadrului normativ intern. De asemenea, au fost preconizate acțiuni în vederea elaborării normelor instituționale ce reglementează răspunderea disciplinară și activitatea  Inspecției procurorilor.

     Acțiunile de referință au o semnificație instituțională importantă, dat fiind faptul că recent au intervenit modificări legislative substanțiale, urmare a cărora Inspecția procurorilor va activa în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, dispunând de autonomie în funcționare.

     Pornind de la aceste premise, doamna Angela Motuzoc a subliniat eficiența dialogului cu Echipa de Proiect și a evidențiat promptitudinea inițierii unor activități aferente expertizării proiectului de Regulament privind selecția inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor1.

     În context, președintele Consiliului Superior al Procurorilor a subliniat că toate aceste acțiuni urmăresc scopul consolidării responsabilității procurorilor în raport cu rolul și misiunea ce le revin în societate.

     Proiectul nominalizat este promovat în comun acord de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, având drept obiectiv sporirea independenței, profesionalismului și transparenței sectorului judiciar din Republica Moldova și sprijinirea implementării reformei justiției în conformitate cu opiniile Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), raportul de conformitate al Grupului statelor împotriva corupției (GRECO) și alte Standarde Europene.

     Proiectul se va desfășura până în noiembrie 2026 și, periodic, vor fi desfășurate ședințe a Comitetului director pentru a evalua progresele și a sublinia acțiunile viitoare necesare întru îndeplinirea obiectivelor trasate.

     Consiliul Superior al Procurorilor exprimă ferma convingere că eforturile depuse în sensul desfășurării activităților din Proiect vor contribui la îmbunătățirea capacităților instituționale și la realizarea, în conformitate cu standardele de specialitate, a serviciului public.

 

_________________

1Aprobat prin Hotărârea nr. 1-164/2023 din 04.10.2023