IP

Inspecţia procurorilor este un organ din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, care dispune de autonomie funcţională şi, în conformitate cu prevederile art. 891 alin. (9) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, exercită următoarele competenţe:

a)   efectuează verificarea activităţii procurorilor;
b)   efectuează verificarea activităţii organizatorice a procuraturilor;
c)   examinează sesizările cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de procurori;
d)   se autosesizează cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de procurori;
e)   prezintă dosarele disciplinare, în privinţa procurorilor, în faţa Colegiului de disciplină şi etică, a Consiliului Superior al Procurorilor şi a instanţelor de judecată;
f)   contestă, în condiţiile legii, hotărârile în materie disciplinară în privinţa procurorilor, pronunţate de Colegiul de disciplină şi etică, Consiliul Superior al Procurorilor şi instanţele de judecată;
g)   efectuează, la solicitarea Consiliului Superior al Procurorilor, verificări privind independenţa şi reputaţia procurorilor;
h)   studiază temeiurile respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Procurorilor pentru numirea în funcţia de Procuror General sau, după caz, în funcţia de Procuror General interimar, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Procurorilor;
i)   prezintă Consiliului Superior al Procurorilor, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul anual cu privire la activitatea sa în anul precedent, care se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor;
j)   are şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie sau regulamentele de activitate.

NU este în arealul de competenţe a Inspecţiei procurorilor:

-   soluționarea sesizărilor în care se invocă pretinse abateri disciplinare săvârșite de către Procurorul General sau, după caz, Procurorul General interimar;
-   soluționarea sesizărilor în care se invocă pretinse abateri disciplinare săvârşite de către alt personal al Procuraturii, inclusiv ofiţerii şi specialiştii detaşaţi în procuraturile specializate, decât procurorii;
-   anularea, totală sau parţială, a actelor procedurale adoptate de procurori sau, după caz, instanţele de judecată.