În perioada 24-25 iunie curent, membrii Consiliului Superior al Procurorilor, inspectorii din cadrul Inspecției procurorilor, precum și unii funcționari publici ai Aparatului CSP au beneficiat de oportunitatea de a-și aprofunda cunoștințele în domeniul procedurilor administrative.

Instruirea a fost organizată în cadrul proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ,,Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova” și implementat de Departamentul Programe de Cooperare al Consiliului Europei.

Participanții la instruire, sub îndrumarea doctorilor în drept Elena Belei și Ina Jimbei, pe parcursul a două zile, au reușit să-și fortifice cunoștințele privind procedura administrativă și contenciosul administrativ. 

Consecvent cu analiza principiilor procedurii administrative și aplicării Codului administrativ din perspectiva competențelor CSP, în cadrul instruirii, au fost clarificate aspectele care generează confuzii de interpretare, aplicare, inclusiv prin exemplificarea practicii relevante. 

Importanța  instruirii derivă expres din specificul prerogativelor ce îi revin Consiliului în calitatea sa de organ independent, reprezentativ și de autoadministrare al procurorilor. 
 
Consiliul Superior al Procurorilor adresează pe această cale mulțumiri pentru toate activitățile de formare profesională, precum și pentru cele de consolidare a capacității instituționale, derulate în cadrul Proiectului. 


Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor
25.06.2024