Sergiu CARAMAN
Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, membru de drept
Rodica CIOBANU
Membru numit din rândul societății civile de către Academia de Științe a Moldovei