Acordul de colaborare între

Consiliul Superior al Procurorilor și

Laboratorul de Cercetări Științifice

„Drept Public Comparat și E-Guvernare”

Consiliul Superior al Procurorilor menține, în agenda sa de activitate, o preocupare deosebită pentru încurajarea implicării corpului de procurori în realizarea cercetărilor științifice și activităților de instruire, desfășurate pentru îmbunătățirea instrumentelor legislative și a mecanismelor instituționale de protecție a drepturilor omului.

În considerarea acestor angajamente, instituția apreciază interacțiunile cu mediul academic și promovează inițiativele de stabilire a parteneriatelor orientate spre activități comune de investigare, analiză și sinteză doctrinară, care să răspundă actualelor necesități în domeniul aplicării dreptului.

Astfel, pentru valorizarea practicilor de referință, la data de 5 august 2020, Consiliul Superior al Procurorilor și Laboratorul de Cercetări Științifice „Drept Public Comparat și E-Guvernare” din cadrul Institutului de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova au încheiat un Acord de colaborare, care va reprezenta o platformă relevantă pentru dialogul interinstituțional, orientat spre diseminarea evoluțiilor științei juridice în rândul practicienilor, dar, concomitent, va contribui și la consolidarea educației juridice în rândul studenților ce aspiră spre o carieră în drept.

În cadrul solemnității de semnare a Acordului de colaborare, doamna Angela Motuzoc, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor și doamna Rodica Ciobanu, Directorul Laboratorului de Cercetări Științifice „Drept Public Comparat și E-Guvernare”, au reafirmat că pe dimensiunea activității științifice este necesară păstrarea dialogului profesional, astfel încât administrarea cunoștințelor teoretice să se bazeze pe necesitățile practice formulate de cei ce aplică legea și realitățile juridice ale societății, acestea fiind elemente-cheie în garantarea calității actului de justiție.

Pentru realizarea obiectivelor din Acordul de colaborare se vor organiza activități comune de elaborare a proiectelor pentru cercetările științifice aferente domeniilor de competență a părților, mese rotunde, ateliere și instruiri pentru schimbul de experiență, precum și se va oferi sprijin reciproc la evaluarea și expertizarea soluțiilor legislative ce reglementează domeniul autoadministrării sistemului Procuraturii în raport cu recomandările internaționale și așteptările societății.

Vom menționa că încheierea unui acord de colaborare pe dimensiunea cercetării științifice este o premieră pentru Consiliul Superior al Procurorilor și exprimăm convingerea că rezultatele acestui parteneriat vor spori potențialul instituțional de realizare, la cele mai înalte standarde, a rolului constituțional de garant al independenței și imparțialității procurorilor.

Consiliul Superior al Procurorilor