Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a fost examinat subiectul privind admisibilitatea procedurilor de preselecție a candidaților la funcția de procuror - șef al Procuraturii Anticorupție (concurs demarat în baza hotărârii CSP nr.1-25/2022 din 04.02.2022).

     Potrivit hotărârii adoptate, s-a luat act de dosarele de concurs și s-a decis că la proba interviului în fața CSP urmează a fi admiși următorii candidați:
-   Adrian Bordianu;
-   Victor Brînză;
-   Veronica Dragalin;
-   Octavian Iachimovschi;

     De asemenea, CSP a stabilit că interviurile se vor desfășura la data de 07.06.2022 (ora și formatul acestora vor fi comunicate suplimentar, după precizarea aspectelor organizatorice).

     Anterior, CSP a anunțat că potrivit deciziei Comisiei speciale  de preselecție a candidaților la funcția de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție nr.04 din 18.05.2022 a fost preselectată doamna Veronica DRAGALIN în calitate de candidată în cadrul concursului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (https://www.csp.md/comunicat-de-presa-10). 

     Notă: Procedura de selecție a candidatului la funcția de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție se realizează în temeiul art. 251 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și cuprinde două etape :
 a) preselecția candidaților de către o comisie specială instituită de Consiliul Superior al Procurorilor;
 b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.


Consiliul Superior al Procurorilor