Se aduce la cunoștință publicului că ședința Consiliului Superior al Procurorilor, anunțată pentru data de 2 noiembrie 2023, a fost contramandată din lipsă de cvorum pentru data de 9 noiembrie curent, ora 9 00. 

     Agenda ședinței următoare va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor (art. 77 alin.(5) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură).

     Notăm că, potrivit legii, ședințele Consiliului Superior al Procurorilor sunt deliberative dacă la acestea participă, cel puțin, 2/3 din membri (art. 77 alin.(4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură).

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor