La data de 24 octombrie curent a avut loc o întrevedere a reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor cu doamna Gabriela Scutea, Înalt Consilier al Uniunii Europene pe domeniul justiției și procuraturii.

     Întrevederea a avut loc drept follow-up al vizitei de studiu, facilitată de doamna Scutea în perioada 16-20 octombrie curent, a delegației Consiliului Superior al Procurorilor la București, unde au avut întrevederi cu reprezentanții Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii.

     Vizita de studiu a avut drept scop preluarea bunelor practici aferent procesului de consolidare a instituției de autoadministrare a procurorilor și a valorificării rolului său constituțional de garant al independenței și imparțialității procurorilor.

     Dat fiind faptul că au intervenit modificări legislative substanțiale, urmare a cărora Inspecția procurorilor va activa în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, întrevederea cu reprezentanții Inspecției Judiciare a fost necesară și s-a realizat prin punerea în discuție a temelor de interes comun privind activitatea organizatorică/operațională a Inspecției procurorilor.

     Discuțiile cu reprezentanții Institutului Național al Magistraturii s-au centrat pe tematicile cursurilor de formare continuă/inițială, exercițiul de accedere la Institut, cooperarea Institutului cu Consiliul Superior al Magistraturii, precum și pe procesul de selectare al formatorilor. 

     Vizita a continuat cu o întrevedere cu secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul întâlnirii de referință au fost trecute în revistă mai multe aspecte ce țin de apărarea independenței și reputației procurorilor, evaluarea procurorilor, transparența în procesul decizional, activitatea consilierilor de etică, comunicarea internă și externă, digitalizarea activității desfășurate etc.

     Consiliul Superior al Procurorilor reiterează că astfel de exerciții sunt necesare și au menirea fortificării capacităților instituționale prin preluarea bunelor practici de la instituții omoloage de peste hotare, care au o experiență mai vastă în domeniul autoadministrării sistemului judiciar.