La data de 26 aprilie 2022, prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor, a fost constituită Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție (în continuare  - Comisia specială), în cadrul concursului inițiat la data de 4 februarie 2022.

 

Până la data limită de depunere a dosarelor, au fost înregistrate cinci dosare de concurs, după cum urmează: Oleg Potîrniche, Victor Brînză, Octavian Iachimovschi, Adrian Bordianu și Veronica Dragalin.

 

Concursul de referință cuprinde două etape:

 I. Preselecția candidaților de către o comisie specială instituită de Consiliul Superior al Procurorilor.

II. Selecția candidatului pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate de către Consiliul Superior al Procurorilor din rândul candidaților preselectați.

Joi, 5 mai 2022, Comisia specială s-a întrunit în ședință preliminară de lucru, în cadrul căreia s-a trasat planul activităților de evaluare și preselecție a candidaților.

În context, potrivit calendarului prestabilit, la data de 10.05.2022, Comisia specială se va întruni în ședință închisă pentru a examina dosarele candidaților prin prisma criteriilor de eligibilitate, prescrise în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. Lista nominală a candidaților admiși în etapa a doua a preselecției (interviul) va fi publicată în aceeași zi, în care vor fi indicate și detalii cu privire la interviu (data, ora, locația, modalitatea de desfășurare).

Orice persoană, reprezentanții societății civile și ai mass-media, care dispun de informații relevante cu privire la candidații nominalizați la funcția de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție, sunt invitați să le transmită în atenția Comisiei Speciale până la data de 13 Mai 2022, ora 17.00, la adresa email: aparat@csp.md.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

Data: 6 mai 2022