Se aduce la cunoștință publicului, că ședința Consiliului Superior al Procurorilor, preconizată pentru data de 15 februarie 2023, a fost amânată din lipsă de cvorum pentru o altă dată. 
     Notăm că, potrivit legii, ședințele Consiliului Superior al Procurorilor sunt deliberative dacă la acestea participă, cel puțin, 2/3 din membri (art. 77 alin.(4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură).
      Totodată, anunțăm că, ședința Consiliului Superior al Procurorilor stabilită/preconizată pentru data de 17 februarie curent a fost contramandată.
      Data și ora următoarei ședințe a Consiliului Superior al Procurorilor va fi anunțată prin plasarea informației de referință pe pagina web oficială.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor