Este o onoare să constatăm interesul pentru acest eveniment, ceea ce ne dă încrederea că subiectul privind independența procurorilor este important pentru societate și că cetățenii își doresc să fie informați corect.

            În ultimii ani, corpul de procurori și instituția Procuraturii au fost obiectul multiplelor critici și etichetări, care au urmărit, în cele mai multe cazuri, scopul de a manipula opinia publică sau de a obține popularitate fără un efort consistent.  Astfel, a fost lăsat fără atenția necesară un adevăr fundamental – Procuratura este o instituție a statului care, prin lege, activează pentru apărarea ordinii de drept și noi toți împreună, prin colaborare, contribuim la buna funcționare și dezvoltarea acesteia.

            Fiecare cetățean are așteptarea legitimă să trăiască într-o comunitate sigură, în care să aibă certitudinea că drepturile sale sunt protejate efectiv. Și cu toate că este o dorință firească, aceasta poate fi realizată exclusiv în câmpul constituțional, cu respectarea strictă a textului Legii supreme, care garantează atât separația puterilor în stat, cât și independența și imparțialitatea procurorilor. Toate aceste principii acționează în beneficiul cetățeanului, dar ele sunt efective numai dacă se respectă cu bună-credință de către toți cei care servesc interesul public.

            Societatea are dreptul la informații complexe, de cea mai înaltă calitate și pentru aceasta reiterăm că mecanismele europene prescriu fără echivoc necesitatea asigurării independenței procurorilor, înțelegându-se că aceștia nu trebuie supuși nici unei presiuni politice sau oricărei alte influențe ilegale. 

            Pentru promovarea constatărilor specializate prezentăm concluzii formulate de Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, care a consemnat că Procuratura este o autoritate independentă a cărei existenţă trebuie bazată pe lege la cel mai înalt nivel posibil. În statele democratice, nici Parlamentul şi nici o altă instituţie guvernamentală nu ar trebui să încerce să influențeze în mod ilicit anumite decizii luate de procurori în legătură cu o anumită cauză pentru a determina cum ar trebui condusă cercetarea într-o cauză anume, sau pentru a forţa procurorii să-şi modifice deciziile.

            Independența procurorilor este indispensabilă pentru a le permite să-şi desfășoare sarcinile. Consolidează rolul lor în statul de drept şi în societate şi, de asemenea, garantează că sistemul de justiție va funcționa echitabil şi eficient şi că toate beneficiile independenţei judiciare vor fi realizate pentru a proteja atât interesele publice, cât şi cele private ale persoanelor.

            În egală măsură, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a reținut importanța principiului independenței procurorilor, statuând că potrivit legii Procuratura este în drept să refuze comunicarea informațiilor și materialelor de urmărire penală în baza solicitărilor parvenite de la Consiliul Suprem de Securitate.  

            Pentru a face concluzii asupra activității Procuraturii, toți cei interesați trebuie să analizeze minuțios și să își bazeze expunerile evaluări obiective și pe elemente probatorii.

            Preeminența dreptului și interesul public sunt valori care ghidează activitatea procurorilor și toate eforturile depuse se orientează spre a le da conținut prin acțiuni concrete. Desigur se doresc rezultate imediate, dar procedurile judiciare sunt complexe și pot dura în timp pentru că parcurgerea unor etape este obligatorie conform legii și nu pot fi omise.

Cu toate acestea, emoția publică nu poate influența deciziile adoptate de către procurori, pentru că ar descalifica substanța juridică a raționamentelor invocate. În caz contrar există riscul să compromitem conceptul de lege și să degradăm valorile statului de drept.  

            Într-o societate democratică este inevitabilă existența opiniilor diferite, precum și a criticilor în raport cu activitatea procurorilor, însă acestea nu trebuie să ducă în eroare societatea, deoarece orice dezacord cu actele, acțiunile sau hotărârile luate de către procurori pot fi contestate în modul stabilit de lege.

            De asemenea, transparența în activitate este un principiu pe care procurorii îl urmează, însă la punerea în aplicare a acestuia ei trebuie să țină cont și de constrângerile generate de prezumția nevinovăției sau confidențialitatea urmăririi penale, pe care legea le impune cu aceeași obligație imperativă.   

            La această etapă, independența Procuraturii există și funcționează, iar faptul dat deja este recunoscut atât în mediul juriștilor, cât și de către partenerii de dezvoltare.

Societatea merită să păstreze acest progres și să-l valorifice potrivit aspirațiilor sale de dezvoltare, de aceea întreaga activitate a Consiliului Superior al Procurorilor se orientează spre a consolida conform competențelor transformările realizate.

Îndemnăm la un dialog deschis și corect, fără acuzații declarative, precum și la o comunicare în limita bunului simț și a spiritului legii, deoarece chiar cea mai perfectă normă nu va genera un impact pozitiv dacă noi toți împreună nu-i vom asigura valoare și conținut prin comportamentul nostru consecvent și responsabil.     

 

Consiliul Superior al Procurorilor