Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor este compus din funcționari publici și personal tehnic

• Conducerea Aparatului Consiliului (care include Șeful Aparatului CSP și Șeful adjunct al Aparatului CSP)

• Secția legislație și documentare

• Secția contencios

• Secția finanțe și contabilitate

• Secția logistică, achiziții publice și tehnologii informaționale

• Serviciul relații internaționale, protocol și comunicare

• Serviciul relații cu publicul, secretariat și arhivă

• Serviciul resurse umane