În atenția opiniei publice! 

      Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) aduce la cunoștință publicului că nu a fost posibilă convocarea unei ședințe pentru data de 29.07.2022 (termen estimativ anunțat în ședința anterioară) din lipsă de cvorum pentru ca aceasta să fie deliberativă. 

     Informația privind desfășurarea următoarei ședințe a Consiliului Superior al Procurorilor va fi comunicată ulterior și agenda acesteia va fi plasată pe pagina oficială www.csp.md cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data evenimentului.

      Notă: potrivit legii, ședințele Consiliului Superior al Procurorilor sunt deliberative dacă la acestea participă, cel puțin, opt membri (art. 77 alin.(4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură).

     

Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor – Angela Motuzoc