La ședința din 17.06.2022 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri pentru ocuparea mai multor funcții de procuror și a stabilit termenele în care pot fi depuse cererile de aplicare, în baza cărora vor fi desfășurate procedurile prevăzute de lege.

     Astfel, concursurile demarate se referă la funcții de conducere în Procuratura Generală și procuraturile teritoriale (vezi aici).

     În aceeași ședință, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat și concursuri pentru promovarea procurorilor în mai multe funcții de procuror în Procuraturile specializate și pentru procurorii care solicită transferul (vezi aici).

     Pentru candidații ce aplică în baza vechimii în muncă de 10 ani, Consiliul Superior al Procurorilor, de asemenea, a anunțat concursuri în trei procuraturi teritoriale (vezi aici).

     Candidații vor depune cereri până la data de 01.08.2022, cu indicarea concretă a funcției pentru care candidează. Anunțurile privind concursurile menționate supra pot fi vizualizate pe pagina oficială www.csp.md la rubricile Anunțuri și Concursuri pentru funcția de procuror.

     Având în vedere rolul său de garant al independenței și imparțialității procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor are preocuparea de a asigura ca toate concursurile referitoare la cariera procurorilor să se desfășoare potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, ținându-se cont de pregătirea profesională, integritatea și capacitățile candidaților.